Deutsch lernen : Lektion 1

ตัวอักษรภาษาเยอรมัน – Das deutsche Alphabet (1)

ตัวอักษรภาษาเยอรมัน จะแบ่งออกเป็น พยัญชนะ 21 ตัว และ สระ 5 ตัว ซึ่งทั้งหมดนี้คือพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาเยอรมัน เพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำความรู้จักกับหน้าตาของตัวอักษรภาษาเยอรมัน รวมถึงการออกเสียงและการนำตัวอักษรเหล่านี้มารวมกันจนกลายเป็นคำศัพท์ หรือในรูปแบบประโยคในภาษาเยอรมัน จนในที่สุดก็จะสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง

พยัญชนะและสระ A-H

แผ่นความรู้ – แบบฝึกหัด

A

เทียบเคียงเสียงภาษาไทย คือ สระ -ะ /-า

การออกเสียงตัวอักษร

B

เทียบเคียงเสียงภาษาไทย คือ

การออกเสียงตัวอักษร

C

เทียบเคียงเสียงภาษาไทย คือ ซ / ค

การออกเสียงตัวอักษร

D

เทียบเคียงเสียงภาษาไทย กรณีใช้ขึ้นต้นคำ คือ
เทียบเคียงเสียงภาษาไทย กรณีใช้เป็นตัวสะกดท้ายคำ คือ

การออกเสียงตัวอักษร

E

เทียบเคียงเสียงภาษาไทย คือ สระ เ- / เ-ะ / แ- / แ-ะ

การออกเสียงตัวอักษร

F

เทียบเคียงเสียงภาษาไทย คือ

การออกเสียงตัวอักษร

G

เทียบเคียงเสียงภาษาไทย กรณีใช้ขึ้นต้นคำ คือ
เทียบเคียงเสียงภาษาไทย กรณีใช้เป็นตัวสะกดท้ายคำ คือ ก หรือ ช

การออกเสียงตัวอักษร

H

เทียบเคียงเสียงภาษาไทย คือ

การออกเสียงตัวอักษร

เกมจับคู่ภาพ

เริ่มบททดสอบ !

เราไปสนุกกับบททดสอบง่ายๆกันเลย 🙂

คำศัพท์ (ประกอบด้วยตัวอักษรข้างต้น)

A-a กรณีเป็นสระขึ้นต้นคำ

คำตอบ

Antwort

die Antwort
Singular : die Antwort / Plural : die Antworten
ดี อัน(ท)-วอร์(ท)
A-a กรณีเป็นสระอยู่กลางคำ

ธนาคาร

Ich arbeite bei der Bank.

die Bank
Singular : die Bank / Plural : die Bänke
ดี บังค์

สถานีรถไฟ

Bahnhof

der Bahnhof
Singular : der Bahnhof / Plural : die Bahnhöfe
แดร์ บาน-โฮฟ

ร้านขายกาแฟ

Café

das Café
Singular : das Café / Plural : die Cafés
ดัส คา-เฟ่

เซลเซียส

Celsius

D-d กรณีอยู่ต้นคำ

ขอบคุณ

danke

D-d กรณีอยู่ท้ายคำที่เป็นตัวสะกด

เด็ก

Kind

das Kind
Singular : das Kind / Plural : die Kinder
ดัส คิน(ท)

กิน

เจริญอาหาร

essen
Verb – กริยา
เอ็ส-เซน

รูปถ่าย

Foto

das Foto
Singular : das Foto / Plural : die Fotos
ดัส โฟ-โท
G-g กรณีอยู่ต้นคำหรือกลางคำ

ไป

Er geht durch den Park.

gehen
Verb – กริยา
เกห์-เฮ็น
G-g กรณีอยู่ท้ายคำที่เป็นตัวสะกด

ตลก

Komödie

lustig
Adjektiv – คุณศัพท์
ลุส-ทิก(ช)

สวัสดี

Hallo

Schreibübung

ฝึกการออกเสียง

หมายเหตุ:โปรแกรมฝึกภาษาโดยการออกเสียงนี้ใช้งานได้กับไมโครโฟนซึ่งสามารถต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆก็ตามที่คุณใช้ในการเรียนรวมถึง เบราว์เซอร์ Google หรือ Chrome เท่านั้นแต่หากยังไม่สามารถใช้งานได้อาจเป็นไปได้ว่าภายในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆที่คุณใช้ในการเรียนของคุณอาจจะตั้งค่าการป้องกันข้อมูล: การเข้าถึงไมโครโฟนซึ่งทำให้เกิดการป้องกันฟังก์ชั่นนี้ ดังนั้นก็ขออภัยหากผู้เรียนไม่สามารถใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาได้.

(ทาย) บัตรคำมหาสนุก

ปริศนาอักษรไขว้

เริ่มบททดสอบ !

เราไปสนุกกับบททดสอบง่ายๆกันเลย 🙂

Lektion 2 starten