หน้าแรก » บทเรียนภาษาเยอรมัน » เตรียมตัวสอบ – Start Deutsch 1

Start Deutsch1

รายละเอียดการสอบ

*** ข้อแนะนำในการทำข้อสอบ ในการทำข้อสอบการแก้โจทย์ให้ได้นั้น เมื่อผู้เรียนได้รับอนุญาติให้ดูเนื้อหาในข้อสอบให้ผู้เรียนรีบอ่านคำถามและคำตอบก่อนว่ามีคำตอบอะไรบ้าง แล้วเมื่อถึงเวลาฟัง หรืออ่าน ก็ให้จับใจความว่าสิ่งที่ได้ยินหรืออ่านมามีโอกาสตรงกับกับคำตอบในข้อใดมากที่สุด จะได้ทำให้ผู้เรียนไม่เสียเวลาและตอบคำถามได้อย่างว่องไว และเมื่อยังพอมีเวลาเหลือ ก็ค่อยกลับมาทบทวนอีกครั้ง (ในข้อสอบส่วนที่เป็นการอ่าน) ส่วนที่เป็นการฟังไม่มีสิทธิ์กลับมาทบทวนจะผ่านแล้วผ่านเลยไม่มีการเปิดฟังซ้ำแน่นอนค่ะดังนั้นต้องตั้งใจฟังมากๆเลยค่ะ