หมวดคำศัพท์

Das Wörterbuch (Thai-Deutsch)

คำศัพท์ในภาษาเยอรมันเป็นสิ่งจำเป็นมากที่ผู้เรียนจะต้องรู้และจดจำเพราะเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อใช้สำหรับพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่การเขียนจดหมายก็ตาม
🔹 คำศัพท์ในภาษาเยอรมันจะมีคำนำหน้าคำนาม แดร์ – der, ดี – die, ดัส – das เมื่อไหร่ที่ผู้เรียนท่องจำคำศัพท์ก็จำเป็นจะต้องท่องคำศัพท์เหล่านั้นไปพร้อมๆกับคำนำหน้าคำนามด้วย
🔹 ตัวอักษรทุกตัวจะต้องอ่านออกเสียง เช่น jetzt อ่านว่า เย็ท(ซท)

รูปทรง – รูปร่าง

รูปทรง

รูปร่าง

เส้น

ความรู้สึก

ความรู้สึก

บ้านของฉัน

เฟอร์นิเจอร์