หมวดคำศัพท์

Das Wörterbuch 🇹🇭 (Thai-Deutsch) 🇩🇪

👩‍🦰 คำศัพท์ในภาษาเยอรมันเป็นสิ่งจำเป็นมากที่ผู้เรียนจะต้องรู้และจดจำเพราะเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อใช้สำหรับพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่การเขียนจดหมายก็ตาม

🔹 คำศัพท์ในภาษาเยอรมันจะมีคำนำหน้าคำนาม แดร์ (der), ดี (die), ดัส (das) เมื่อไหร่ที่ผู้เรียนท่องจำคำศัพท์ก็จำเป็นจะต้องท่องคำศัพท์เหล่านั้นไปพร้อมๆกับคำนำหน้าคำนามด้วย

🔹 ตัวอักษรทุกตัวจะต้องอ่านออกเสียง เช่น jetzt อ่านว่า เย็ท(ซท)

…………………………..

รูปทรง – รูปร่าง

รูปทรง

รูปร่าง

เส้น

ความรู้สึก

ความรู้สึก

บ้านของฉัน

เฟอร์นิเจอร์