sein und haben Teil 1

🐰 ตาราง sein und haben (รูปแบบปัจจุบันกาล)🐰

sein-haben1

sein und haben - 2

🔹 กริยา sein แปลว่า เป็น, อยู่, คือ

🔹 กริยา haben แปลว่า มี

🔹 ในประโยคบอกเล่า คำกริยาทั้งสองจะต้องผันตามประธานและวางอยู่ในตำแหน่งที่ 2 เสมอ (แต่ต้องไม่มีกริยาช่วยอื่นๆอยู่ในประโยค)

🐹 คำกริยาทั้งสองคำนี้สามารถใช้เป็น Vollverb (คือกริยาแท้ที่ไม่ต้องมีกริยาอื่นมาช่วยให้ประโยคสมบูรณ์) และสามารถใช้เป็น Hilfsverb (คือกริยาช่วยที่ต้องใช้ร่วมกับกริยาอื่นๆ) ได้ ** เพื่อการผันรูปกาลต่างๆโดยเราจะเรียนในบทเรียนต่อไป **

sein ที่ใช้เป็น Vollverb – ประโยคบอกเล่า (Präsens – ปัจจุบัน)

📝 กริยา “sein” ใช้เพื่อระบุสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของ (บอกชื่อ บอกสัญชาติ บอกอาชีพ และอื่นๆ) เช่น

ฉันคือยาน่า

Bademantel

Ich bin Jana.
Ich (ฉัน) bin (คือ) Jana (ยาน่า).
อิ(คช) บิน ยานา

คุณเป็นจิตรกร

malen

Sie sind Maler.
Sie (คุณ) sind (เป็น) Maler (จิตรกร).
ซี ซิน(ท) มา-เลอร์

คุณ(สนิทกัน)เป็นชาวพุทธผู้หญิง

Halstuch

Du bist Buddhistin.
Du (คุณ) bist (เป็น) Buddhistin (ชาวพุทธผู้หญิง).
ดู บิส(ท) บุด-ดิส-ทิน

ผมเป็นคนไทยผู้ชาย

schwer

Ich bin Thailänder.
Ich (ผม) bin (เป็น) Thailänder (คนไทยผู้ชาย).
อิ(คช) บิน ไท-แลน-เดอร์

นั่นคือป้าของฉัน

der Tante

Das ist meine Tante.
Das (นั่น) ist (คือ) meine (ของฉัน) Tante (ป้า).
ดัส อิส(ท) ไม-เน่อะ ทัน-เท่อะ

มันคือปลาของคุณ

Fisch

Es ist dein Fisch.
Es (มัน) ist (คือ) dein (ของคุณ) Fisch (ปลา).
เอส อิส(ท) ได(น) ฟิช

📝 กริยา “sein” ใช้เพื่อระบุอายุ ระบุวันที่ ระบุเวลา เช่น

ฟรังค์อายุ 25 ปี

laufen

Frank ist 25 Jahre alt.
Frank (ฟรังค์) ist (เป็น.อยู่.คือ) 25 Jahre ( 25 ปี) alt (อายุ).
ฟรังค์ อิส(ท) ฟึน(ฟ)-อุน(ท)-ซวัน-ซิก(ช) ยา-เร่อะ อัล(ท)

พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์

die Sonne ist gelb.

Morgen ist Montag.
Morgen (พรุ่งนี้) ist (เป็น) Montag (วันจันทร์).
มอร์-เก็น อิส(ท) โมน-ทาก

มันเป็นเวลา 9 โมง

Es ist neun Uhr.

Es ist neun Uhr.
Es (มัน) ist (เป็น) neun (เก้า) Uhr (นาฬิกา).
เอส อิส(ท) นอย(น) อัวร์

📝 กริยา “sein” มักจะใช้ร่วมกับคำคุณศัพท์ (Adjektiv) เช่น

พวกเธอแก่

Ihr seid alt.

Ihr seid alt.
Ihr (พวกเธอ) seid (เป็น.อยู่.คือ) alt (เก่า.แก่).
เอียร์ ไซ(ท) อัล(ท)

ผู้หญิงคนนั้นสูง

Jeans

die Frau ist sehr groß.
die Frau (ผู้หญิงคนนั้น) ist (เป็น.อยู่.คือ) sehr (มาก) groß (ใหญ่.สูง) .
ดี เฟรา อิส(ท) แซร์ โกรซ

คุณสวยมาก

Ich schminke mich

Sie sind schön.
Sie (คุณ) sind (เป็น.อยู่.คือ) schön (สวย).
ซี ซิน(ท) เชิน

มันตื้น

See

Es ist flach.
Es (มัน) ist (เป็น.อยู่.คือ) flach (ตื้น).
เอส อิส(ท) ฟลัค

กาแฟเย็น(แล้ว)

Der Mann trinkt der Kaffee.

Der Kaffee ist kalt.
Der Kaffee (การแฟ) ist (เป็น.อยู่.คือ) kalt (เย็น).
แดร์ คัฟ-เฟ่ อิส(ท) คาล(ท)

✍️ Schreibübung

🎙️ ฝึกการออกเสียง

หมายเหตุ:โปรแกรมฝึกภาษาโดยการออกเสียงนี้ใช้งานได้กับไมโครโฟนซึ่งสามารถต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆก็ตามที่คุณใช้ในการเรียนรวมถึง เบราว์เซอร์ Google หรือ Chrome เท่านั้นแต่หากยังไม่สามารถใช้งานได้อาจเป็นไปได้ว่าภายในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆที่คุณใช้ในการเรียนของคุณอาจจะตั้งค่าการป้องกันข้อมูล: การเข้าถึงไมโครโฟนซึ่งทำให้เกิดการป้องกันฟังก์ชั่นนี้ ดังนั้นก็ขออภัยหากผู้เรียนไม่สามารถใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาได้.

*** 1.ต่อไมโครโฟน 2. กด push and speak 3.ออกเสียงตามคำหรือประโยค

haben ที่ใช้เป็น Vollverb – ประโยคบอกเล่า (Präsens – ปันจุบัน)

📝 กริยา “haben” ใช้ในกรณีที่ต้องการพูดว่า “มี” สิ่งของต่างๆ รวมทั้ง เวลา เช่น

ฉันมีบ้านหลังหนึ่ง

das Haus

Ich habe ein Haus.
Ich (ฉัน) habe (มี) ein Haus (บ้านหลังหนึ่ง).
อิ(คช) ฮา-เบ่อะ ไอ(น) เฮาส์

พวกเรามีรองเท้าเยอะมาก

Schuhe

Wir haben sehr viele Schuhe.
Wir (พวกเรา) haben (มี) sehr viele Schuhe (รองเท้าเยอะมาก).
เวียร์ ฮา-เบ็น แซร์ ฟีล-เล่อะ ชู-เฮ่อะ

พี่สาวของฉันมีเวลาเยอะมาก

gelangweilt

Meine Schwester hat sehr viel Zeit.
Meine (ของฉัน) Schwester (พี่สาว) hat (มี) sehr viel Zeit (เวลาเยอะมาก).
ไม-เน่อะ ชเว็ส-เทอร์ ฮัท แซร์ ฟีล ไซ(ท)

เขามีสุนัข 2 ตัว

Er hat zwei Hunde.
Er (เขา) hat (มี) zwei (สอง) Hunde (สุนัข).
แอร์ ฮัท ซไว ฮุน-เด่อะ

📝 กริยา “haben” ใช้ในกรณีที่ต้องการพูดว่า “ไม่มี” สิ่งของต่างๆ รวมทั้ง เวลา

มาทำความรู้จักกับ คำว่า kein กันสักนิด!

คำว่า kein สามารถทำหน้าที่เป็น negativer Artikel : วางอยู่หน้าคำนามโดยจะต้องผัน kein ตามเพศและหน้าที่ของคำนามในประโยคด้วย

kein

*** ในบทเรียนนี้คำนามส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็น (กรรมตรง) ในประโยค ตัวอย่างเช่น

Wir haben keinen Fernseher. เวียร์ ฮา-เบ็น ไค-เน็น แฟร์น-เซห์-เฮอร์ (พวกเราไม่มีทีวี)

Ich habe keine Zeit. อิ(คช) ฮา-เบ่อะ ไค-เน่อะ ไซ(ท) (ฉันไม่มีเวลา)

Er hat kein Wasser. แอร์ ฮัท ไค(น) วัส-เซอร์ (เขาไม่มีน้ำเปล่า)

Du hast keine Socken. ดู ฮัส(ท) ไค-เน่อะ ซอค-เค็น (คุณไม่มีถุงเท้า)

พ่อของฉันไม่มีรถยนต์

Ich fahre ab

Mein Vater hat kein Auto.
Mein (ของฉัน) Vater (พ่อ) hat kein Auto (ไม่มีรถยนต์).
รถยนต์เป็นคำนามเพศกลาง คำนำหน้าคำนามในรูปแบบเชิงลบ คือ kein
ไม(น) ฟา-เทอร์ ฮัท ไค(น) เอา-โท

✍️ Schreibübung

🎙️ ฝึกการออกเสียง

หมายเหตุ:โปรแกรมฝึกภาษาโดยการออกเสียงนี้ใช้งานได้กับไมโครโฟนซึ่งสามารถต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆก็ตามที่คุณใช้ในการเรียนรวมถึง เบราว์เซอร์ Google หรือ Chrome เท่านั้นแต่หากยังไม่สามารถใช้งานได้อาจเป็นไปได้ว่าภายในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆที่คุณใช้ในการเรียนของคุณอาจจะตั้งค่าการป้องกันข้อมูล: การเข้าถึงไมโครโฟนซึ่งทำให้เกิดการป้องกันฟังก์ชั่นนี้ ดังนั้นก็ขออภัยหากผู้เรียนไม่สามารถใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาได้.

*** 1.ต่อไมโครโฟน 2. กด push and speak 3.ออกเสียงตามคำหรือประโยค

😀 การใช้ กริยา haben และ sein เป็นคำกริยาหลัก (Vollverb) ในรูปแบบประโยคบอกเล่าข้อสังเกตุหลักๆคือ

🔹 “sein” มักจะใช้ร่วมกับคำคุณศัพท์ (Adjektiv)

🔹 “haben” มักจะใช้ร่วมกับคำนาม (Nomen)

* คำนามนับไม่ได้ หรือคำนามเป็นพหูพจน์ ที่กล่าวถึงครั้งแรกโดยไม่ได้เจาะจง ไม่ต้องใส่คำนำหน้านามในประโยค

🔹 ในประโยคบอกเล่า คำกริยาทั้งสองจะต้องผันตามประธานและวางอยู่ในตำแหน่งที่ 2 เสมอ

** เราไปดูตัวอย่างการเปรียบเทียบแบบชัดๆกันเลย

เด็กๆกลัว

Die Kinder sind ängstlich.
Die Kinder (เด็กๆ) sind (เป็น.อยู่.คือ) ängstlich (กลัว).
ängstlich = คำคุณศัพท์ (กลัว)
ดี คิน-เดอร์ ซิน(ท) แอง(สท)-ลิ(คช)

เด็กๆมีความกลัว

Die Kinder haben Angst.
Die Kinder (เด็กๆ) haben (มี) Angst (ความกลัว).
die Angst = คำนามหญิง (ความกลัว)
ดี คิน-เดอร์ ฮา-เบ็น อัง(สท)

พวกเธอหิว

Ihr seid hungrig.
Ihr (พวกเธอ) seid (เป็น.อยู่.คือ) hungrig (หิว).
hungrig = คำคุณศัพท์ (หิว)
เอียร์ ไซ(ท) ฮุง-กริก(ช)

พวกเธอมีความหิว

Ihr habt Hunger.
Ihr (พวกเธอ) habt (มี) Hunger (ความหิว).
der Hunger = คำนามเพศชาย (ความหิว)
เอียร์-ฮับ(ท) ฮุง-เกอร์

ฉันกระหาย

Ich bin durstig.
Ich (ฉัน) bin (เป็น.อยู่.คือ) durstig (กระหาย).
durstig = คำคุณศัพท์ (กระหาย)
อิ(คช) บิน ดัวร์ซ-ทิก(ช)

ฉันมีความกระหาย

Ich habe Durst.
Ich (ฉัน) habe (มี) Durst (ความกระหาย).
der Durst = คำนามเพศชาย (ความกระหาย)
อิ(คช) ฮา-เบ่อะ ดัวร์(ซท)

✍️ Schreibübung

🎙️ ฝึกการออกเสียง

หมายเหตุ:โปรแกรมฝึกภาษาโดยการออกเสียงนี้ใช้งานได้กับไมโครโฟนซึ่งสามารถต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆก็ตามที่คุณใช้ในการเรียนรวมถึง เบราว์เซอร์ Google หรือ Chrome เท่านั้นแต่หากยังไม่สามารถใช้งานได้อาจเป็นไปได้ว่าภายในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆที่คุณใช้ในการเรียนของคุณอาจจะตั้งค่าการป้องกันข้อมูล: การเข้าถึงไมโครโฟนซึ่งทำให้เกิดการป้องกันฟังก์ชั่นนี้ ดังนั้นก็ขออภัยหากผู้เรียนไม่สามารถใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาได้.

*** 1.ต่อไมโครโฟน 2. กด push and speak 3.ออกเสียงตามคำหรือประโยค

😉 สรุปเนื้อหาในบทเรียน 😉

📝 กริยา “sein”

🔹 ใช้เพื่อระบุสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของ (บอกชื่อ บอกสัญชาติ บอกอาชีพ และอื่นๆ)

🔹 ใช้เพื่อระบุอายุ ระบุวันที่ ระบุเวลา

🔹 มักจะใช้ร่วมกับคำคุณศัพท์ (Adjektiv)

📝 กริยา „haben“

🔹 ใช้ในกรณีที่ต้องการพูดว่า „มี“ สิ่งของต่างๆ รวมทั้ง เวลา

🔹 ใช้ในกรณีที่ต้องการพูดว่า „ไม่มี“ สิ่งของต่างๆ รวมทั้ง เวลา

🔹 มักจะใช้ร่วมกับคำนาม (Nomen)

*** กริยาทั้งสองเมื่ออยู่ในประโยคบอกเล่า จะต้องวางอยู่ในตำแหน่งที่สองเสมอ ***

แบบฝึกหัด

student

1.กด Überprüfen (เช็คความถูกต้อง) 2.กด Lösung anzeigen (เฉลย) 3.กด Wiederholen (เล่นซ้ำ)

เฉลยพร้อมคำแปล